शिक्षा छेत्रका दिग्गज महानुभाबहरुसंग  भेटघाट, स्वागत तथा छलफल कार्यक्रम

Published On: Thursday, November 29, 2018 | Source: NRNA PORTUGAL

शिक्षा छेत्रका निम्न दिग्गज महानुभाबहरु हाल पोर्तुगल भ्रमणमा रहनु भएका

1 .Prof. Dr. Madan Koirala, TU
2. Prof. Dr. Rejina Maskey, HOD, Central Department of Environment Science, TU
3. Er. Buddhi Raj Joshi, Dean, Faculty of Science and Technology, Pokhara University 
4. Er. Arjun Gautam, (Director, School of Engineering, Pokhara University )सँग आज NRNA पोर्तुगलको कार्यालयमा भेटघाट, स्वागत तथा छलफल कार्यक्रमको अयोजन गरिएका केही झलकहरु !!