सुबर्ण अबसर !


पोर्चुगलमा बसोबास गर्ने ५ बर्ष माथिका बालबालिका हरु लाई गत बर्ष बाट एनअारएनए, पोर्चुगल र नेपाली नारी समाज, पोर्तुगलको सहकार्यमा संचालन गरीयको निशुल्क नेपाली, अङ्ग्रेजी र गणित बिषयको अध्यापन

Source: NRNA PORTUGAL

सहयोग गर्नु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गर्नुभएका सम्पुर्ण महानुभावहरुमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै संकलन गरिएको रकम र खर्चको हिसाब निम्न बमोजिम रहेको जानकारी गराउँदछौं ।


सहयोग गर्नु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गर्नुभएका सम्पुर्ण महानुभावहरुमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै संकलन गरिएको रकम र खर्चको हिसाब निम्न बमोजिम रहेको जानकारी गराउँदछौं ।

Source: NRNA PORTUGAL